Přeskočit na obsah

1. Spojíme obvod v jeden celek

Chceme, aby se do centra lidé rychle dostali i z těch částí našeho obvodu, z nichž jim cesta do středu města zatím trvá déle.
Jak to uděláme?

– Podpoříme vybudování lávky pro pěší a cyklisty mezi Fifejdami a centrem

– Prosadíme zřízení autobusové linky (mikrobus) ze Šalamouny do centra

Další priority

Víme jak ještě více podpořit tuto oblast.

2. Podpoříme energetické úspory

3. Zmodernizujeme veřejný prostor

4. Zasadíme se o dostupnější bydlení