Přeskočit na obsah

3. Zmodernizujeme veřejný prostor

Zda se ve městě cítíme příjemně, ovlivňuje i naše bezprostřední okolí.
Není nám lhostejné, jak vypadá veřejný prostor, náměstí a parky, které nás obklopují.

– Vyměníme poškozené lavičky, odpadkové koše, květináče a sjednotíme jejich vzhled

– Vhodné plochy osadíme zelení a květinami

– V Komenského sadech prosadíme vybudování piknikových míst a gril pointu

Další priority

Víme jak ještě více podpořit tuto oblast.

1. Spojíme obvod v jeden celek

2. Podpoříme energetické úspory

4. Zasadíme se o dostupnější bydlení