Přeskočit na obsah

5. Budeme pokračovat v revitalizaci sídlišť

Řada obyvatel našeho obvodu bydlí v panelových domech.
Postupně měníme veřejný prostor sídlišť tak, aby odpovídal potřebám 21. století.

– Zrekonstruujeme další vozovky, chodníky, veřejné osvětlení

– Vybudujeme nové cyklistické stezky, parkovací stání, dětská hřiště a odpočinkové plochy

– Provedeme sadové úpravy

Další priority

Víme jak ještě více podpořit tuto oblast.

1. Spojíme obvod v jeden celek

2. Podpoříme energetické úspory

3. Zmodernizujeme veřejný prostor