Přeskočit na obsah

1. Spojíme obvod v jeden celek

2. Podpoříme energetické úspory

3. Zmodernizujeme veřejný prostor

4. Zasadíme se o dostupnější bydlení

5. Budeme pokračovat v revitalizaci sídlišť

6. Chceme v centru kvalitní a funkční architekturu

7. Vrátíme do centra stálou a krytou tržnici