Přeskočit na obsah

2. Podpoříme energetické úspory

Téma energií dnes hýbe světem a dotýká se života každého z nás.
Hledání cest, jak efektivně nakládat s energiemi, je součástí našeho programu.

– Začneme u sebe a snížíme energetickou spotřebu objektů městského obvodu

– Podpoříme pilotní projekty instalace solárních a termoregulačních systémů na budovách v obvodu

Další priority

Víme jak ještě více podpořit tuto oblast.

1. Spojíme obvod v jeden celek

3. Zmodernizujeme veřejný prostor

4. Zasadíme se o dostupnější bydlení