Přeskočit na obsah

4. Zasadíme se o dostupnější bydlení

Pokud lidem v Moravské Ostravě a Přívozu nabídneme kvalitní a cenově přijatelné bydlení,
nebudou mít důvod stěhovat se za město nebo mimo region.

– Vytvoříme startovací byty pro mladé a pro rodiny s dětmi

– Zrekonstruujeme městský bytový fond

– Podpoříme soukromé investice do výstavby nových bytů

Další priority

Víme jak ještě více podpořit tuto oblast.

1. Spojíme obvod v jeden celek

2. Podpoříme energetické úspory

3. Zmodernizujeme veřejný prostor