Přeskočit na obsah

6. Chceme v centru kvalitní a funkční architekturu

Tvář centra musí odpovídat významu, který Ostravě náleží:
třetí největší město v republice a počtem obyvatel druhá největší aglomerace v Česku.

– Podpoříme moderní a odvážné stavby

– Dobré příklady: polyfunkční domy Vaclaw, Křižovatka a Malé Lauby, Vojanka, Organica, Palác Sitte v Přívoze a další

Další priority

Víme jak ještě více podpořit tuto oblast.

1. Spojíme obvod v jeden celek

2. Podpoříme energetické úspory

3. Zmodernizujeme veřejný prostor